Grupuri electrogene GNS cu plata la termen

Grupuri electrogene GNS cu plata la termen

Grupuri electrogene GNS cu plata la termen

Irmas Grup ofera posibilitatea de a achizitiona un grup electrogen cu plata la termen, in acest sens va rugam sa aveti in vedere pregatirea unui dosar cu urmatoarele documente Documente necesare: - Cerere de finantare, semnata de catre reprezentantul legal;

- Situatii financiare istorice: bilant contabil, contul de profit si pierderi, incheiate in ultimii doi ani; ultima balanta contabila trimestriala intocmita pentru anul in curs, ultima balanta de verificare, situatii financiare previzionate: (bilant contabil simplificat si cont de profit si pierdere) – optional

- Acordul de verificare a societatii d-voastra in bazele de date existente: RECOM, CIP, etc.. - Certificat de atestare fiscala, aflat in termen de valabilitate

- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, aflat in termen de valabilitate

- Hotararea AGA pentru finantare

- Orice alte documente in functie de perioada de finantare si valoarea echipamentului Pentru detalii va rugam sa ne contactati la office@irmas.ro