Responsabilitate sociala si mediu

Responsabilitate sociala si Mediul inconjurator:

       Reglementarile si schimbarile pietei, iar prin cooptarea si implicarea intregului colectiv, incercam sa anticipam si sa preintampinam si posibilele tendinte de evolutie. Contribuim impreuna la scopul principal: asigurarea permanenta a eficacitatii sistemului integrat de management al calitatii si a altor sisteme de management (mediu, sanatate si securitate la locul de munca, etc.) prin activitatea desfasurata, prin serviciile si produsele oferite pentru satisfacerea nevoilor si asteptarilor partenerilor nostri, analizand si supraveghind impactul activitatii asupra mediului cu respectarea tuturor cerintelor si prevederilor legale.

       IRMAS a dezvoltat strategii si comportamente care permit asigurarea productiei serviciilor de bunuri si implementarea proiectelor pentru a se conforma reglementarilor in vigoare. Din acest motiv compania noastra efectueaza audituri interne cu personal dedicat si cu ajutorul organismelor externe de certificare care urmaresc intru totul respectarea conditiilor de mediu.

IRMAS a definit si aprobat urmatoarele principii de actiune, bazate pe ISO 9001 si ISO 14001 si se angajeaza:

  Sa inteleaga, sa analizeze si sa adapteze compania la nevoile, asteptarile si cerintelor clientilor, garantand faptul ca produsele si serviciile conexe respecta in totalitate conditiile de mediu

Sa protejeze mediul inconjurator printr-o utilizare responsabila a resurselor, conservarea biodiversitatii si a ecosistemelor

Sa identifice, sa evalueze si sa controleze aspectele de mediu datorate activitatii, produselor si serviciilor sale, avand in vedere si pe cele care pot fi controlate si influentate din toate partile, din perspectiva ciclului de viata

Implementarea PROGRAMULUI DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR GENERATE

Sa stimuleze creativitatea si instruirea angajatilor precum si etica muncii in echipa, potentand imaginea companiei

Sa dezvolte produse și sa furnizeze servicii în conformitate cu procedurile interne stabilite, obligațiile contractuale și obligațiile de conformitate care decurg din legislația și reglementările aplicabile, care asigură continuu evaluarea conformității și corectarea posibilelor devieri identificate

Să adopte în mod proactiv o atitudine de îmbunătățire continuă a sistemului integrat de management, orientat spre îmbunătățirea performanței sale de mediu

       IRMAS isi asuma responsabilitatea pentru promovarea si mentinerea politicii de mediu, informand toti angajatii si punandu-se la dispozitia tuturor partilor interesate